INTRODUKTION

At leve livet er ikke enkelt, det kræver mod.

Mod til at sige højt hvordan jeg har det.

Mod til at dele mig med andre.

Mod til at være den jeg er, i de relationer jeg indgår i.

Alle mennesker har brug for nære og gode relationer, og børn er afhængige af forældres relation.